• Đẩy mạnh CCHC
  • Quyết tâm thực hiện NQ ĐH đảng các cấp
  • Đẩy mạnh học tập theo guong Bac
  • Học tập theo tấm gương Bác

Ngôn ngữ:

Tin tức khu công nghiệp

Hà Nam thu hút nhiều nhà đầu tư đến từ Nhật Bản

Năm 2019, UBND tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 57 dự án FDI với tổng vốn đăng ký và điều chỉnh gần 830 triệu  USD, nâng tổng số dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh lên 295 dự án với tổng số vốn đăng ký và điề ...? . [...]

Back to top