• ảnh banner 1
  • Đẩy mạnh CCHC
  • Quyết tâm thực hiện NQ ĐH đảng các cấp

Ngôn ngữ:

Lĩnh vực lao động

Ngày đăng: 02/11/2017

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TRANG

01

Thủ tục đăng ký nội quy lao động

1

02

Thủ tục cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp

2

03

Thủ tục cấp lại Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp

7

04

Thủ tục xác nhận người nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp không thuộc diện cấp Giấy phép lao động

10

05

Thủ tục thu hồi Giấy phép lao động của người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp

13

06

Thủ tục Chấp thuận cho phép người lao động nước ngoài tạm trú tại các doanh nghiệp trong KCN

14

07

Thủ tục Hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động làm việc trong các doanh nghiệp trong KCN

15

Xem chi tiết tại đây


s
Back to top