• Đẩy mạnh CCHC
  • Quyết tâm thực hiện NQ ĐH đảng các cấp
  • Đẩy mạnh học tập theo guong Bac
  • Học tập theo tấm gương Bác
  • Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam

Ngôn ngữ:

Báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư của các Nhà đầu tư trong các KCN tỉnh Hà Nam

Ngày đăng: 16/12/2019

Kính gửi: Nhà đầu tư trong các KCN tỉnh Hà Nam.

Căn cứ Nghị định 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính Phủ về Giám sát và đánh giá đầu tư; Thông tư 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư. Để hoạt động đầu tư của các Doanh nghiệp đi vào nề nếp, đảm bảo các yêu cầu theo quy định, tránh xảy ra những sai phạm trong quá trình triển khai thực hiện dự án, tránh bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của Nghị định 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam đề nghị Nhà đầu tư hoạt động trong các KCN tỉnh Hà Nam thực hiện tổ chức giám sát và đánh giá đầu tư theo Thông tư 22/2015/TT-BKHĐT, cụ thể như sau:

- Mẫu số 11: Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi khởi công dự án (Đối với dự án không thuộc diện cấp GCNĐT).

Thời gian gửi báo cáo: Trước khi khởi công dự án 15 ngày

- Mẫu số 12: Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ trong giai đoạn thực hiện đầu tư.

Thời gian gửi báo cáo:

+ Báo cáo 06 tháng: Trước ngày 10/7

+ Báo cáo năm: Trước ngày 10/02 của năm sau năm báo cáo

- Mẫu số 13: Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi khai thác, vận hành (Đối với dự án không thuộc diện cấp GCNĐT)

Thời gian gửi báo cáo: Trước khi bắt đầu khai thác, vận hành dự án 15 ngày

- Mẫu số 14: Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ trong giai đoạn khai thác, vận hành

Thời gian gửi báo cáo:

+ Báo cáo 06 tháng: Trước ngày 10/7

+ Báo cáo năm: Trước ngày 10/02 của năm sau năm báo cáo

- Báo cáo đánh giá kết thúc (tham khảo Mẫu số 13)

Thời gian gửi báo cáo: Khi chấm dứt dự án đầu tư.

Nhà đầu tư gửi văn bản báo cáo đến Phòng Quản lý đầu tư – Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam tại số 209 Lê Hoàn - Quang Trung - Phủ Lý - Hà Nam.

Ghi chú: Nhà đầu tư tải mẫu báo cáo tại trang thông tin điện tử của Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam theo địa chỉ: http://izhanam.gov.vn/bao-cao-giam-sat-danh-gia-dau-tu-doi-voi-du-an-khong-su-dung-nguon-von-nha-nuoc-316-59253

Công văn 1999/BQLKCN-QLĐT đính kèm

PHÒNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ

 

Các tin khác

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020 Đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các KCN trên địa bàn tỉnh Hà Nam Lắp đặt máy cắt trung thế và bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ các Trạm điện Thực hiện các quy định về an toàn trong sản xuất, sử dụng các máy, thiết bị đặc thù công nghiệp có khả năng gây mất an toàn Thống kê số liệu cơ sở thực phẩm Triển khai giải pháp tăng cường XNK trong bối cảnh dịch Covid-19 Rà soát, cập nhập thông tin liên quan về lao động nước ngoài Triển khai giải pháp tăng cường xuất nhập khẩu trong bối cảnh dịch Covid-19 Thông báo hoạt động thông quan hàng hóa tại cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành, Lào Cai và tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn Báo cáo nhanh khó khăn, vướng mắc phát sinh của doanh nghiệp do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19)

Back to top