• Đẩy mạnh CCHC
  • Quyết tâm thực hiện NQ ĐH đảng các cấp
  • Đẩy mạnh học tập theo guong Bac
  • Học tập theo tấm gương Bác
  • Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam

Ngôn ngữ:

Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2017

Ngày đăng: 03/01/2018

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Bá Tùng – Phó trưởng ban trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và phướng hướng, nhiệm vụ năm 2018 của cơ quan.

Năm 2017, Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam đã phối hợp tốt với các Sở, Ngành, địa phương trong công tác quản lý nhà nước đối với các KCN trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Công tác quản lý nhà nước về đầu tư, môi trường, quy hoạch xây dựng, doanh nghiệp, lao động ngày càng được thể hiện rõ và cùng đồng hành với các đơn vị kinh doanh hạ tầng KCN, các doanh nghiệp trong các KCN ngày càng phát triển và đóng góp nhiều vào sự phát triển chung của tỉnh Hà Nam.

Năm 2017, số lao động tăng thêm của các doanh nghiệp là 7.861 lao động (trong đó Ban trực tiếp hỗ trợ tuyển dụng được 2.850 lao động), đạt 120,9% so với chỉ tiêu được giao, nâng tổng số lao động đang làm việc trong các KCN là 57.143 lao động.

Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư được quan tâm thực hiện. Năm 2017, đã có 34 dự án đăng ký mới, điều chỉnh 84 lượt dự án (24 lượt điều chỉnh tổng vốn đầu tư), với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 230,51 triệu USD và 3.273,5 tỷ đồng đầu tư vào các KCN của tỉnh, nâng tổng số các dự án trong các KCN của tỉnh lên thành 290 dự án đầu tư, trong đó có 172 dự án FDI và 118 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký là 2.207,5 triệu USD và 17.739,5 tỷ đồng.

Trong năm, đã có 20 doanh nghiệp mới đi vào hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động là 241 doanh nghiệp, còn lại 41 dự án đang tiến hành đầu tư xây dựng. Các doanh nghiệp đã thực hiện đầu tư xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị theo đúng tiến độ, đảm bảo theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt. Năm 2017, vốn đầu tư thực hiện của các doanh nghiệp KCN đạt 1.420 tỷ đồng và 281 triệu USD. Như vậy, lũy kế đến tháng 12/2017, vốn đầu tư đã thực hiện của các doanh nghiệp trong các KCN là 1.476 triệu USD đạt 69,0% tổng vốn đăng ký đối với dự án FDI và 9.311 tỷ đồng đạt 57,4% tổng vốn đăng ký đối với dự án trong nước.

Công tác cải cách thủ tục hành chính được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Ban quản lý các KCN thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực hiện đơn giản hóa đối với toàn bộ các thủ tục hành chính nhằm tạo điệu kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp khi giải quyết các TTHC thuộc Ban quản lý các KCN.

Đồng chí Vũ Đại Thắng - Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Bên cạnh những kết quả của công tác quản lý nhà nước đối các các KCN trên địa bàn tỉnh, hoạt động trong năm 2017 của Ban quản lý các KCN còn một số tồn tại, hạn chế cụ thể như trong công tác phối hợp thanh, kiểm tra các doanh nghiệp trong KCN còn để xảy ra một số trường hợp chồng chéo; Chất lượng điện, nước cung cấp cho các doanh nghiệp đã được cải thiện, tuy nhiên ,việc mất điện tại các KCN vẫn xảy ra nhiều, thời gian thông báo trước ngắn gây ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất của các doanh nghiệp trong KCN.

Báo cáo đã tổng kết, đánh giá kết quả công tác chuyên môn, kết quả hoạt động của các Công ty hạ tầng, các đơn vị cung cấp dịch vụ, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các KCN. Qua đó, nêu bật những mặt đã làm được, chưa làm được, tồn tại, nguyên nhân và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong năm 2018. Hội nghị cũng tiến hành tham luận để làm rõ những vấn đề đang được các doanh nghiệp quan tâm, như: nhà ở cho công nhân, tình trạng ngập úng trong KCN khi xảy ra mưa lớn, tuyển dụng lao động, an toàn giao thông…

Đồng chí Trần Xuân Dưỡng phát biểu tại Hội nghị

Với những kết quả đạt được trong năm 2017, Ban quản lý các KCN đã công nhận danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” cho 05 phòng, đơn vị trực thuộc; công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 25 cá nhân, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 7 cá nhân.

Đ/c Trần Xuân Dưỡng - Trưởng Ban tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân

có thành tích xuất sắc

 

Các tin khác

Báo cáo tình hình lao động, việc làm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020 Đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các KCN trên địa bàn tỉnh Hà Nam Lắp đặt máy cắt trung thế và bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ các Trạm điện Thực hiện các quy định về an toàn trong sản xuất, sử dụng các máy, thiết bị đặc thù công nghiệp có khả năng gây mất an toàn Thống kê số liệu cơ sở thực phẩm Triển khai giải pháp tăng cường XNK trong bối cảnh dịch Covid-19 Rà soát, cập nhập thông tin liên quan về lao động nước ngoài Triển khai giải pháp tăng cường xuất nhập khẩu trong bối cảnh dịch Covid-19 Thông báo hoạt động thông quan hàng hóa tại cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành, Lào Cai và tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn

Back to top