• Chúc mừng năm mới 2020
  • Chuc mung nam moi

Ngôn ngữ:

Báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư của các Nhà đầu tư trong các KCN tỉnh Hà Nam

Ngày đăng: 16/12/2019

Kính gửi: Nhà đầu tư trong các KCN tỉnh Hà Nam.

Căn cứ Nghị định 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính Phủ về Giám sát và đánh giá đầu tư; Thông tư 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư. Để hoạt động đầu tư của các Doanh nghiệp đi vào nề nếp, đảm bảo các yêu cầu theo quy định, tránh xảy ra những sai phạm trong quá trình triển khai thực hiện dự án, tránh bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của Nghị định 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam đề nghị Nhà đầu tư hoạt động trong các KCN tỉnh Hà Nam thực hiện tổ chức giám sát và đánh giá đầu tư theo Thông tư 22/2015/TT-BKHĐT, cụ thể như sau:

- Mẫu số 11: Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi khởi công dự án (Đối với dự án không thuộc diện cấp GCNĐT).

Thời gian gửi báo cáo: Trước khi khởi công dự án 15 ngày

- Mẫu số 12: Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ trong giai đoạn thực hiện đầu tư.

Thời gian gửi báo cáo:

+ Báo cáo 06 tháng: Trước ngày 10/7

+ Báo cáo năm: Trước ngày 10/02 của năm sau năm báo cáo

- Mẫu số 13: Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi khai thác, vận hành (Đối với dự án không thuộc diện cấp GCNĐT)

Thời gian gửi báo cáo: Trước khi bắt đầu khai thác, vận hành dự án 15 ngày

- Mẫu số 14: Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ trong giai đoạn khai thác, vận hành

Thời gian gửi báo cáo:

+ Báo cáo 06 tháng: Trước ngày 10/7

+ Báo cáo năm: Trước ngày 10/02 của năm sau năm báo cáo

- Báo cáo đánh giá kết thúc (tham khảo Mẫu số 13)

Thời gian gửi báo cáo: Khi chấm dứt dự án đầu tư.

Nhà đầu tư gửi văn bản báo cáo đến Phòng Quản lý đầu tư – Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam tại số 209 Lê Hoàn - Quang Trung - Phủ Lý - Hà Nam.

Ghi chú: Nhà đầu tư tải mẫu báo cáo tại trang thông tin điện tử của Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam theo địa chỉ: http://izhanam.gov.vn/bao-cao-giam-sat-danh-gia-dau-tu-doi-voi-du-an-khong-su-dung-nguon-von-nha-nuoc-316-59253

Công văn 1999/BQLKCN-QLĐT đính kèm

PHÒNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ

 

Các tin khác

Về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong dịp Tết nguyên đán Canh Tý năm 2020 Thực hiện các quy định của pháp luật về người nước ngoài làm việc và tạm trú tại doanh nghiệp Báo cáo tình hình thực hiện dự án của các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh Hà Nam Báo cáo hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh năm 2019 Báo cáo kế hoạch thưởng Tết năm 2020 Báo cáo nhu cầu tuyển dụng lao động năm 2020 của doanh nghiệp Kết quả thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp, thu hút đầu tư và sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2019 Kết quả đầu tư xây dựng hạ tầng các KCN quý I năm 2019 Bí quyết để Hà Nam liên tục ở tốp 10 tỉnh dẫn đầu thu hút FDI KẾT QUẢ THU HÚT ĐẦU TƯ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Back to top