• Đẩy mạnh CCHC
  • Quyết tâm thực hiện NQ ĐH đảng các cấp
  • Đẩy mạnh học tập theo guong Bac
  • Học tập theo tấm gương Bác
  • Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam

Ngôn ngữ:

Báo cáo nhanh khó khăn, vướng mắc phát sinh của doanh nghiệp do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19)

Ngày đăng: 19/02/2020

Kính gửi:   

Các doanh nghiệp trong khu công nghiệp tỉnh Hà Nam.

          Thực hiện văn bản số 339/UBND-TH  ngày 17/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới Virut Corona, Ban quản lý các khu công nghiệp đề nghị các doanh nghiệp trong khu công nghiệp thực hiện một số nội dung như sau:

          - Báo cáo nhanh về những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình trong bối cảnh dịch bệnh.

          - Kiến nghị đề xuất tỉnh hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

(Theo biểu mẫu thông tin đính kèm)

Trên đây là nội dung quan trọng phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành của tỉnh trong bối cảnh do ảnh hưởng của dịch bệnh, Ban quản lý các khu công nghiệp yêu cầu các doanh nghiệp trong KCN nghiêm túc thực hiện, báo cáo nhanh về Ban quản lý các khu công nghiệp để tổng hợp, kịp thời báo cáo UBND tỉnh và Bộ Kế hoạch Đầu tư có giải pháp hỗ trợ, nhằm đảm bảo ổn định sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp.

Mọi thắc mắc xin liên hệ với đồng chí Đỗ Văn Huynh – Trưởng phòng Quản lý Doanh nghiệp – SĐT: 0979787798 để kịp thời hỗ trợ thông tin./.

PHÒNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Đính kèm Công văn số 81/BQLKCN-QLDN ngày 18/02/2020

Các tin khác

Báo cáo tình hình lao động, việc làm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020 Đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các KCN trên địa bàn tỉnh Hà Nam Lắp đặt máy cắt trung thế và bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ các Trạm điện Thực hiện các quy định về an toàn trong sản xuất, sử dụng các máy, thiết bị đặc thù công nghiệp có khả năng gây mất an toàn Thống kê số liệu cơ sở thực phẩm Triển khai giải pháp tăng cường XNK trong bối cảnh dịch Covid-19 Rà soát, cập nhập thông tin liên quan về lao động nước ngoài Triển khai giải pháp tăng cường xuất nhập khẩu trong bối cảnh dịch Covid-19 Cung cấp thông tin người lao động Hàn Quốc, Nhật Bản làm việc tại các doanh nghiệp trong KCN

Back to top