• Đẩy mạnh CCHC
  • Quyết tâm thực hiện NQ ĐH đảng các cấp
  • Đẩy mạnh học tập theo guong Bac
  • Học tập theo tấm gương Bác
  • Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam

Ngôn ngữ:

Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam tuyên truyền phổ biến pháp luật cho đoàn viên, người lao động tại Công ty TNHH Eidai Việt Nam

Ngày đăng: 02/12/2019


Ngày 30/11/2019, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với BHXH tỉnh Hà Nam tổ chức tuyên truyền pháp luật cho trên 250 công nhân, người lao động của Công ty TNHH Eidai Việt Nam thuộc Khu công nghiệp Đồng Văn II, thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Đồng chí Vũ Thị Minh Phượng – Chủ tịch Công đoàn các KCN tỉnh và đồng chí Lê Quang Ngọc - PGĐ BHXH tỉnh Hà Nam và Lãnh đạo phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh tại Hội nghị tuyên truyền Pháp luật

Tại buổi tuyên truyền đoàn viên, người lao động công ty được nghe Lãnh đạo BHXH tỉnh giới thiệu nội dung cơ bản của Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn, các chế độ của người lao động khi ốm đau, thanh toán dưỡng sức, phục hồi sức khỏe, chế độ, thời gian, trợ cấp khi sinh con, trợ cấp tai nạn lao động, các chính sách liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp... Đoàn viên, người lao động cũng đưa ra các câu hỏi trao đổi về việc đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động trong doanh nghiệp, chế độ ưu tiên đối với lao động nữ đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng...Người lao động Công ty Eidai Việt Nam - KCN Đồng Văn II tập trung nghe Báo cáo viên tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật

Thông qua tuyên truyền giúp đoàn viên, người lao động hiểu hơn về chế độ chính sách của Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Công đoàn, từ đó biết tự bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng theo pháp luật qui định. Đây là hoạt động thiết thực đáp ứng quyền lợi, nguyện vọng của người lao động, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, các cơ quan chức năng  đối với đoàn viên, người lao động./. 

 

CĐ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH

Các tin khác


Back to top