• ảnh banner 1
  • Đẩy mạnh CCHC
  • Quyết tâm thực hiện NQ ĐH đảng các cấp

Ngôn ngữ:

Dịch vụ hỗ trợ (Bảo vệ,...)

Công Ty Dịch vụ Bảo Vệ Châu Giang

Cập nhật: 05/11/2019

Là doanh nghiệp tiên phong ứng dụng các công nghệ an ninh tiên tiến, quy trình quản lý hiện đại vào lĩnh vực dịch vụ bảo vệ.

[...]
Back to top