• Chúc mừng năm mới 2020
  • Chuc mung nam moi

Ngôn ngữ:

Dịch vụ hỗ trợ (Cảng cạn ICD, Hải quan...)

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG - KCN ĐỒNG VĂN III - TỈNH HÀ NAM

Cập nhật: 16/10/2019

Cung cấp các dịch vụ Cảng thông quan nội địa (Cảng cạn/ICD), kinh doanh kho bãi gồm kho ngoại quan, kho CFS, kho lạnh, kho tổng hợp, trung tâm phân phối; Xếp dỡ, lưu giữ, phân phối hàng hóa xuất nhập khẩu; Dịch vụ Hải quan; dịch vụ cân h ...?

[...]
Back to top