• ảnh banner 2
  • ảnh banner 1

Ngôn ngữ:

Giới thiệu chung

Ngày đăng: 12/03/2017

Giới thiệu chung

Quán triệt chủ trương phát triển công nghiệp theo tinh thần Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 21/4/2011 của Tỉnh uỷ Hà Nam về phát triển công nghiệp đến năm 2015. Đến nay tỉnh Hà Nam có 8 KCN đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, đó là: KCN Đồng Văn I: 138ha hiện đang mở rộng thêm khoảng 70 ha về phía đông; KCN Đồng Văn II: 320ha; KCN Đồng Văn III: 300 ha; KCN Châu Sơn: 170ha; KCN Hoà Mạc:131ha; KCN Kim Bảng: 300ha; Khu KCN Liêm Cần-Thanh Bình: 200ha; KCN Liêm Phong: 200ha. Tổng diện tích 8 KCN là 1.830 ha. Và Cụm công nghiệp Tây Nam thành phố Phủ Lý với diện tích 155 ha. Trong số 8 KCN được chấp thuận có 4 KCN đã cơ bản đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng và đã đi vào hoạt động là KCN Đồng Văn I, KCN Đồng Văn II, KCN Châu Sơn, KCN Hoà Mạc (trong đó KCN Đồng Văn I đã lấp đầy). Còn 4 KCN đang triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, cụ thể:


- KCN hỗ trợ Đồng Văn III: Diện tích 300ha, đã có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 của UBND tỉnh đang tiến hành thu hút nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN.

- KCN Liêm Phong: Diện tích 200ha, UBND tỉnh đã có công văn chấm dứt chủ trương nghiên cứu, khảo sát đầu tư xây dựng KCN Liêm phong của công ty CP địa ốc Sunrise. Đang trong quá trình thu hút nhà đâu tư có năng lực.

- KCN Liêm Cần - Thanh Bình
+ KCN Liêm Cần Thanh Bình I(Chủ đầu tư công ty CP đầu tư tài chính và bất động sản Việt): diện tích 100ha.UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000. Hiện đang tiến hành điều chỉnh lại quy hoạch chi tiết cho phù hợp thực tế.
+ KCN Liêm Cần Thanh Bình II(chủ đầu tư tổng công ty xây dựng Hà Nội): UBND tỉnh đã phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 KCN và đang triển khai thực hiện công tác GPMB.

- KCN Kim Bảng(chủ đầu tư công ty xây dựng hạ tầng sông Đà): diện tích 300ha. Đang khảo sát hiện trạng và triển khai lập QHCT. 
 
- BẢN ĐỒ TỔNG QUAN CÁC KHU CÔNG NGHIỆPTỈNH  HÀ NAM

Các tin khác


Back to top