• ảnh banner 2
  • ảnh banner 1

Ngôn ngữ:

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 74

Ngày đăng: 24/05/2017

Chiều ngày 23/5/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện Kết luận số 19-KL/TU ngày 30/6/2014 về phát triển đô thị tỉnh Hà Nam đến năm 2020 và Quy hoạch chung xây dựng đô thị Duy Tiên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị còn có ông Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan; lãnh đạo các huyện, thành phố...

Các đại biểu dự hội nghị

Theo báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, đến nay, tỉnh Hà Nam đã hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Phủ Lý đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và lập mới Quy hoạch chung xây dựng các đô thị Duy Tiên, Chợ Sông, Đô Hai (huyện Bình Lục); Phố Cà, Trung tâm hành chính (huyện Thanh Liêm), nâng tổng số các đô thị trên địa bàn tỉnh đã có quy hoạch chung xây dựng được duyệt lên 15/17 đô thị (đạt tỷ lệ 88,2%). Dự kiến trong năm 2017 sẽ hoàn thành phê duyệt 02 đô thị còn lại (đô thị Thái Hà và đô thị Ba Hang). Hiện tại, một số dự án hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu nhà ở đã hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng, đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh và các khu vực lân cận; góp phần cải tạo, chỉnh trang, giảm mật độ dân cư đối với các đô thị hiện hữu (có 23 dự án hoàn thành, còn 09 dự án cơ bản hoàn thành). Cùng với đó, chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh đã được phê duyệt với các mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện công tác phân loại đô thị và đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung trên địa bàn toàn tỉnh trong những năm tiếp theo. Chương trình phát triển đô thị cho từng đô thị đang được tích cực triển khai lập và thực hiện, cụ thể hóa các quy hoạch chung xây dựng và làm cơ sở cho công tác đầu tư phát triển từng đô thị. Công tác xã hội hóa đầu tư xây dựng phát triển đô thị đã được tập trung đẩy mạnh với nhiều dự án phát triển khu đô thị mới, xây dựng hạ tầng kỹ thuật khung cấp vùng, cấp đô thị.

Đại biểu thảo luận tại hội nghị​

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện như: Khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng; tốc độ đô thị hóa và tỷ lệ đô thị hóa còn ở mức thấp; công tác quản lý nhà nước về phát triển đô thị còn thiếu thống nhất, năng lực triển khai đầu tư xây dựng đô thị còn hạn chế. Việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiếu đồng bộ, chưa khớp nối được với hệ thống hạ tầng chung đô thị. Nhiều đại biểu cũng cho rằng cần khẩn trương hoàn chỉnh các quy hoạch còn lại và sớm công bố; tiếp tục rà soát, quản lý dự án khu đô thị, khu nhà ở theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời quản lý chặt chẽ chất lượng hạ tầng các khu đô thị.

     Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang yêu cầu các ngành liên quan cần tập trung lãnh đạo để tiếp tục thực hiện các mục tiêu phát triển đô thị toàn tỉnh; hoàn thiện quy hoạch chung của các đô thị, mục tiêu xong trong năm 2017. Trên cơ sở định hướng quy hoạch đô thị, tiến hành rà soát các quy hoạch khác cho phù hợp, từ đó công khai và quản lý quy hoạch. Cùng với đó, các ngành liên quan cần tiến hành rà soát, kiểm tra các dự án phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh để kiểm tra tiến độ, chất lượng các dự án khu đô thị, đôn đốc nhà đầu tư thực hiện đúng chế độ và thực hiện đúng quy định của pháp luật về đô thị và đất đai; xây dựng các tiêu chí lựa chọn các nhà đầu tư có năng lực để thực hiện dự án; tăng cường quản lý trật tự đô thị, kiên quyết xử lý trường hợp vi phạm về trật tự đô thị; giành nguồn lực thích đáng để giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án khu đô thị và khu nhà ở; nâng cao việc giải quyết đơn thư khiếu nại trong việc giải quyết vướng mắc ở cơ sở; đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường hấp dẫn cho nhà đầu tư; tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về phát triển đô thị. Đối với quy hoạch huyện Duy Tiên đề nghị thực hiện quy hoạch chung và sự kết nối đảm bảo thực hiện đúng quy hoạch đã đề ra./.

 
Yến Linh

Các tin khác

Khai mạc giải thể thao công nhân lao động trong các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam lần thứ IV, năm 2015 Giải quần vợt cúp Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Nam năm 2015

Back to top