• ảnh banner 1
  • Đẩy mạnh CCHC
  • Quyết tâm thực hiện NQ ĐH đảng các cấp

Ngôn ngữ:

Hội nghị cán bộ, công chức Ban quản lý các KCN năm 2018

Ngày đăng: 09/02/2018

Tham dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Kim Nhung - Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh, tập thể lãnh đạo Ban quản lý và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan.

Thay mặt lãnh đạo ban, đồng chí Phạm Bá Tùng trình bày báo cáo đánh giá hoạt động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và thực hiện Quy chế dân chủ năm 2017, phướng hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Ban quản lý các KCN được giao 26 biên chế công chức và 04 Hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP. Tính đến ngày 31/01/2018 tổng số cán bộ cơ quan là 26 người (trong đó: 24 cán bộ công chức, 01 viên chức 03 hợp đồng lao động 68).

Năm 2017, với tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao của Tập thể lãnh đạo, đội ngũ cán bộ, công chức Ban quản lý các KCN đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch và nhiều nhiệm vụ quan trọng theo Chương trình công tác của Ban và các nhiệm vụ UBND tỉnh giao.

Năm 2017, Lãnh đạo Ban quản lý các KCN đã tích cực, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác năm 2017.

 Công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Ban đã phát huy được hiệu quả, các KCN dần đi vào hoạt động lề nếp góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế của tỉnh. Trong năm 2017, Ban đã chủ động tham mưu với tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phục vụ có hiệu quả các cuộc xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước; thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các hoạt động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Tập thể cán bộ, công chức của Ban luôn đoàn kết phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch và các nhiệm vụ được giao. Việc thực hiện Quy chế dân chủ và cam kết trách nhiệm giữa thủ trưởng đơn vị và Ban Chấp hành Công đoàn năm 2017 đã được thực hiện nghiêm túc và đạt kết quả tốt. Thủ trưởng đơn vị đã triển khai đầy đủ, kịp thời Quy chế dân chủ, Quy chế làm việc của đơn vị, tổ chức thực hiện tốt Chương trình công tác, chỉ tiêu, kế hoạch đã cam kết năm 2017. Công tác cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

Tại Hội nghị các đại biểu đã thảo luận và tham gia đóng góp ý kiến về số lĩnh vực như: Cần đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động văn hóa, thể dụng thể thao cho cán bộ, công chức; tiếp tục quan tâm đến các vấn đề cơ sở vật chất và trang thiết bị, phương tiện làm việc cho cán bộ, công chức; công tác phối hợp giữa các phòng chuyên môn …

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Xuân Dưỡng - Trưởng ban đánh giá cao những phấn đấu, nỗ lực của cán bộ, công chức cơ quan trong năm qua, đồng thời, đưa ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 và giải pháp thực hiện.

Cũng tại Hội nghị đã diễn ra Lễ ký Cam kết trách nhiệm giữa Thủ trưởng cơ quan và Chủ tịch công đoàn năm 2018 và Phát động phong trào thi đua năm 2018.

Các tin khác

Kết quả thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp, thu hút đầu tư và sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2019 Kết quả đầu tư xây dựng hạ tầng các KCN quý I năm 2019 Bí quyết để Hà Nam liên tục ở tốp 10 tỉnh dẫn đầu thu hút FDI KẾT QUẢ THU HÚT ĐẦU TƯ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 KẾT QUẢ THU HÚT ĐẦU TƯ QUÝ I NĂM 2018 Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2017 Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 UBND Thành phố Phủ Lý tổ chức phiên họp UBND Thành phố lần thứ Tám, nhiệm kỳ 2016- 2021. Hội liên hiệp phụ nữ phường Minh Khai kỷ niệm 107 năm ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và 1977 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Back to top