• ảnh banner 2
  • ảnh banner 1

Ngôn ngữ:

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017

Ngày đăng: 07/07/2017

Trong 6 tháng đầu năm 2017, các KCN đã thu hút được 09 dự án, trong đó có 07 dự án FDI và 02 dự án trong nước, điều chỉnh tăng vốn cho 10 dự án FDI và 04 dự án trong nước. Tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 68,58 triệu USD và 446,38 tỷ đồng. Như vậy, hiện tại các KCN có 267 dự án đầu tư còn hiệu lực; trong đó có 164 dự án FDI với tổng vốn đăng ký là 2.045,67 triệu USD và 103 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký là 14.772,51 tỷ đồng.

Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các KCN, các chỉ tiêu đều tăng hơn so với cùng kỳ, cụ thể như sau: Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) đạt 22.448 tỷ đồng tăng 28,5% so với cùng kỳ và đạt 56,1% kế hoạch năm; Thu ngân sách nhà nước đạt 1.012 tỷ đồng tăng 61,9% so với cùng kỳ và đạt 56,2% kế hoạch năm; Giá trị xuất khẩu đạt 613 triệu USD tăng 28,0% so với cùng kỳ và đạt 55,7% kế hoạch năm; Có 10/14 loại sản phẩm đạt từ 50% kế hoạch năm trở lên. Luỹ kế đến hết tháng 6 năm 2017, tổng số lao động đang làm việc trong các KCN là 53.147 lao động trong đó lao động nữ là 35.276 lao động chiếm 66,37%, số lao động tăng thêm là 3.865 lao động, đạt 59,46% so với kế hoạch. Tổ chức các hội nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp FDI trong công tác tuyển dụng lao động. Trong 6 tháng đầu năm 2017, Ban đã trực tiếp hỗ trợ tuyển dụng được 1.132 lao động cho các doanh nghiệp.

Tại hội nghị, các thành viên đều sôi nổi tham gia thảo luận, đưa ra những vấn đề còn tồn tại, hạn chế và đề xuất những giải pháp tháo gỡ khó khăn.Các vấn đề Hội nghị tập trung thảo luận bao gồm: Tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng của một số KCN, vấn đề môi trường và xử lý nước thải, kiểm tra sau đầu tư, công tác phối hợp giữa Ban quản lý các KCN với các Công ty hạ tầng và các đơn vị liên quan trong việc cung cấp các dịch vụ (điện, nước, viễn thông, nhà ở cho công nhân…) cũng như giải quyết những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp…

Sau khi nghe báo cáo, ý kiến đánh giá, thảo luận của các thành viên dự họp, đồng chí Trần Xuân Dưỡng - Trưởng ban đã đánh giá đúng những kết quả đã đạt được: 3 đề án được phê duyệt đặc biệt là Đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển các KCN tỉnh Hà Nam đến năm 2020; thu hút được những dự án theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 04-NQ/TU  của Tỉnh ủy Hà Nam về đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo, tạo nền tảng phát triển công nghiệp với tốc độ cao và bền vững giai đoạn 2016 – 2025; thực hiện tốt việc cải cách thủ tục hành chính; công tác quản lý doanh nghiệp, quản lý môi trường, quản lý khai thác hạ tầng KCN … càng ngày càng được nâng cao. Đồng thời, đồng chí Trưởng ban cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm. Qua việc phân tích những thuận lợi và khó khăn, tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ Ban quản lý đã thống nhất xác định các nhiệm vụ trọng tâm và đề ra những giải pháp để tổ chức thực hiện nhằm hoàn thành kế hoạch năm 2017 đã đề ra.

Các tin khác

Kết quả đầu tư xây dựng hạ tầng các KCN quý I năm 2019 Bí quyết để Hà Nam liên tục ở tốp 10 tỉnh dẫn đầu thu hút FDI KẾT QUẢ THU HÚT ĐẦU TƯ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 KẾT QUẢ THU HÚT ĐẦU TƯ QUÝ I NĂM 2018 Hội nghị cán bộ, công chức Ban quản lý các KCN năm 2018 Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2017 UBND Thành phố Phủ Lý tổ chức phiên họp UBND Thành phố lần thứ Tám, nhiệm kỳ 2016- 2021. Hội liên hiệp phụ nữ phường Minh Khai kỷ niệm 107 năm ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và 1977 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Back to top