• Đẩy mạnh CCHC
  • Quyết tâm thực hiện NQ ĐH đảng các cấp
  • Đẩy mạnh học tập theo guong Bac
  • Học tập theo tấm gương Bác
  • Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam

Ngôn ngữ:

KẾT QUẢ THU HÚT ĐẦU TƯ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Ngày đăng: 01/08/2018

Với sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo tỉnh, Lãnh đạo Ban trong công tác thu hút đầu tư, cũng như môi trường đầu tư của tỉnh càng ngày càng được cải thiện, kết quả thu hút đầu tư trong 6 tháng đầu năm 2018 đã đạt được những kết quả nổi bật.

Cụ thể, Trong 6 tháng đầu năm 2018, các KCN đã thu hút được 33 dự án, trong đó có 24 dự án FDI và 09 dự án trong nước, điều chỉnh tăng vốn cho 09 dự án FDI và 07 dự án trong nước. Tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 276,82 triệu USD và 1.952,73 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, đã thu hồi 03 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 2,6 triệu USD (bao gồm 02 dự án do nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động dự án và 01 dự án do hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư).

Như vậy, tính đến hết tháng 06/2018, các KCN có 326 dự án đầu tư còn hiệu lực; trong đó có 193 dự án FDI với tổng vốn đăng ký là 2.481,65 triệu USD và 133 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký là 24.717,34 tỷ đồng.

Trong 06 tháng đầu năm 2018, đã có thêm 09 dự án đi vào hoạt động, nâng tổng số dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh lên thành 254 dự án, còn lại 72 dự án đang tiến hành xây dựng.

Các tin khác

Báo cáo tình hình lao động, việc làm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020 Đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các KCN trên địa bàn tỉnh Hà Nam Lắp đặt máy cắt trung thế và bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ các Trạm điện Thực hiện các quy định về an toàn trong sản xuất, sử dụng các máy, thiết bị đặc thù công nghiệp có khả năng gây mất an toàn Thống kê số liệu cơ sở thực phẩm Triển khai giải pháp tăng cường XNK trong bối cảnh dịch Covid-19 Rà soát, cập nhập thông tin liên quan về lao động nước ngoài Triển khai giải pháp tăng cường xuất nhập khẩu trong bối cảnh dịch Covid-19 Thông báo hoạt động thông quan hàng hóa tại cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành, Lào Cai và tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn

Back to top