• ảnh banner 2
  • ảnh banner 1

Ngôn ngữ:

Kết quả thu hút đầu tư và tình hình thực hiện vốn đầu tư của các doanh nghiệp KCN quý I năm 2019

Ngày đăng: 09/04/2019

Quý I năm 2019, các KCN đã thu hút được 13 dự án, trong đó có 10 dự án FDI và 03 dự án trong nước, điều chỉnh tăng vốn cho 06 dự án FDI với và 04 dự án trong nước. Tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 109.7 triệu USD và 1.267,7 tỷ đồng, đạt 49,8% kế hoạch năm.

Như vậy, hiện tại các KCN có 362 dự án đầu tư còn hiệu lực; trong đó có 215 dự án FDI với tổng vốn đăng ký là 2.6691,97 triệu USD và 147 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký là 27.334,16 tỷ đồng.

Trong quý I năm 2019, đã có thêm 06 dự án đi vào hoạt động, nâng tổng số dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh lên thành 300 dự án, còn lại 58 dự án đang tiến hành xây dựng.

Trong quý I năm 2019, vốn đầu tư thực hiện của các doanh nghiệp KCN ước đạt 649,7 tỷ đồng và 85,28 triệu USD đạt 32,2% kế hoạch năm. Như vậy, lũy kế đến hết quý I năm 2019, vốn đầu tư đã thực hiện của các doanh nghiệp trong các KCN là 14.524,71 tỷ đồng đạt 53,5% tổng vốn đầu tư đăng ký đối với doanh nghiệp trong nước và 1884,91 triệu USD đạt 70,8% tổng vốn đầu tư đăng ký đối với doanh nghiệp FDI.

Tình hình sử dụng lao động: Tính đến hết quý I năm 2019, các doanh nghiệp KCN đã tạo việc làm mới cho 1.503 lao động đạt 23,12% kế hoạch năm; nâng tổng số lao động làm việc trong các KCN lên 65.616 lao động.

 Về sử dụng đất: Đến hết quý I năm 2019, diện tích đất đã cho các doanh nghiệp sản xuất (dự án còn hiệu lực) thuê là 840,17 ha. Tổng diện tích đất sạch còn lại trong các KCN khoảng 241,4 ha. Diện tích đất các doanh nghiệp đã sử dụng là 631,8 ha, đạt hiệu suất sử dụng đất là 75,2%.

Các tin khác

LỄ KHÁNH THÀNH DỰ ÁN NHÀ MÁY OHTSUKA SANGYO VIỆT NAM MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG LỤT BÃO, HẠN CHẾ THIÊN TAI TẠI KCN ĐỒNG VĂN I, ĐỒNG VĂN II Tiếng hát công nhân Khu Công nghiệp Đồng Văn Công tác giải phóng mặt bằng KCN Đồng Văn III LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT, GIA CÔNG, LẮP RÁP BỘ LI HỢP ĐIỆN TỪ Giải quần vợt cúp Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Nam năm 2015

Back to top