• ảnh banner 1
  • Đẩy mạnh CCHC
  • Quyết tâm thực hiện NQ ĐH đảng các cấp

Ngôn ngữ:

Lãnh đạo ban

Ngày đăng: 04/09/2019

 

1. Ông: Trần Văn Kiên - Trưởng ban

- Điện thoại: 0912220129

- Thư điện tử: tranvankien.kcn@hanam.gov.vn

- Phụ trách các phòng: Văn phòng, Quản lý Quy hoạch và Xây dựng

2. Ông: Phạm Bá Tùng - Phó trưởng ban

- Điện thoại: 0912361009

- Thư điện tử: phambatung@hanam.gov.vn

- Phụ trách các phòng: Quản lý doanh nghiệp, Quản lý môi trường

3. Ông: Trịnh Thế Mạnh - Phó trưởng ban

- Điện thoại: 0942373168

- Thư điện tử: trinhthemanh@hanam.gov.vn

- Phụ trách Phòng Quản lý đầu tư


s
Back to top