• ảnh banner 1
  • Đẩy mạnh CCHC
  • Quyết tâm thực hiện NQ ĐH đảng các cấp

Ngôn ngữ:

Lĩnh vực QH - XD

Ngày đăng: 02/11/2017

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TRANG

01

Thủ tục Thẩm định thiết kế cơ sở công trình nhóm B, C đối với các doanh nghiệp trong KCN

1

02

Thủ tục Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết KCN đã được phê duyệt (nhưng không làm thay đổi cơ cấu sử dụng đất)

4

03

Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng trong khu công nghiệp

5

04

Thủ tục Gia hạn Giấy phép xây dựng trong khu công nghiệp

10

05

Thủ tục điều chỉnh Giấy phép xây dựng trong khu công nghiệp

13

06

Thủ tục cấp lại Giấy phép xây dựng trong khu công nghiệp

15

Xem chi tiết tại đây


s
Back to top