• Đẩy mạnh CCHC
  • Quyết tâm thực hiện NQ ĐH đảng các cấp
  • Đẩy mạnh học tập theo guong Bac
  • Học tập theo tấm gương Bác
  • Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam

Ngôn ngữ:

Thông tư số 22/2019/TT-BXD quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng

Ngày đăng: 24/03/2020

Ngày 31/12/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 22/2019/TT-BXD về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng.

Đối với khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao cần phải đảm bảo các yêu cầu chính sau:

- Quy hoạch khu công nghiệp, khu chế xuất phải đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường và an toàn, hạn chế đến mức thấp nhất những ảnh hường xấu tới môi trường xung quanh.

- Về khoảng cách an toàn về môi trường (ATMT):

+ Phải đảm bảo khoảng cách ATMT của các đối tượng gây ô nhiễm trong khu công nghiệp, kho tàng là các nhà xưởng sản xuất, kho chứa vật liệu, thành phẩm, phế thải có tính chất độc hại và các công trình phụ trợ có phát sinh chất thải ngoài dân dụng khác;

+ Phải bố trí dải cây xanh cách ly quanh khu công nghiệp, kho tàng với chiều rộng  ≥ 10 m;

+ Trong khoảng cách ATMT chỉ được quy hoạch đường giao thông, bãi đỗ xe, công trình cấp điện, hàng rào, cổng, nhà bảo vệ, trạm bơm nước thải, nhà máy xử lý nước thải (XLNT), trạm XLNT, trạm trung chuyển chất thải rắn (CTR), cơ sở xử lý CTR và các công trình công nghiệp và kho tàng khác.

+ Trong khoảng cách ATMT không được bố trí các công trình dân dụng.

- Về sử dụng đất:

+ Đất xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao phải được quy hoạch phù hợp với tiềm năng phát triển công nghiệp, phát triển kinh tế - xã hội và các chiến lược phát triển có liên quan của từng địa phương;

+ Tỷ lệ các loại đất trong khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao phụ thuộc vào loại hình, tính chất các cơ sở sản xuất, mô-đun diện tích của các lô đất xây dựng cơ sở sản xuất, kho tàng, nhưng cần đảm bảo tỷ lệ tối thiểu đất Giao thông 10%, đất Cây xanh 10%, đất các khu kỹ thuật 1%;

+ Mật độ xây dựng thuần của lô đất xây dựng nhà máy, kho tàng tối đa là 70%. Đối với các lô đất xây dựng nhà máy có trên 05 sàn sử dụng để sản xuất, mật độ xây dựng thuần tối đa là 60%.

- Tỷ lệ đất trồng cây xanh tối thiểu trong các lô đất xây dựng công trình nhà máy là 20%.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2020.

+ Đồ án quy hoạch xây dựng được phê duyệt trước ngày Quy chuẩn này có hiệu lực đã tuân thủ theo các quy định của QCXDVN 01:2008 và QCVN 14:2009/BXD tiếp tục thực hiện theo các quyết định phê duyệt đến hết thời hạn quy hoạch. Trường hợp thực hiện điều chỉnh quy hoạch xây dựng sau ngày Quy chuẩn này có hiệu lực thì phải tuân thủ theo Quy chuẩn này;

+ Đồ án quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định trước ngày Quy chuẩn này có hiệu lực đã tuân thủ các quy định của QCXDVN 01:2008 và QCVN 14:2009/BXD và phù hợp với quy hoạch cao hơn còn hiệu lực thì được phê duyệt và thực hiện đến hết thời hạn quy hoạch; Trường hợp thực hiện điều chỉnh quy hoạch sau ngày Quy chuẩn này có hiệu lực thì phải tuân thủ theo Quy chuẩn này;

+ Đồ án quy hoạch xây dựng chưa được cơ quan có thẩm quyền thẩm định sau khi Quy chuẩn này có hiệu lực phải soát xét, chỉnh sửa cho phù hợp với các quy định của Quy chuẩn này và quy hoạch cao hơn trước khi phê duyệt;

+ Quy chuẩn địa phương, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc và các văn bản quản lý nhà nước khác liên quan đến công tác quy hoạch xây dựng được ban hành trước khi Quy chuẩn này có hiệu lực có những điều khoản trái với quy định trong Quy chuẩn này thì phải được soát xét, chỉnh sửa cho phù hợp với các quy định của Quy chuẩn này.

BBT

Xem chi tiết Thông tư số 22/2019/TT-BXD tại đây./.

Các tin khác

Gia hạn nộp thuế, miễn thuế tiền chậm nộp do ảnh hưởng dịch Covid-19 Vi phạm quy định về thực hiện hợp đồng lao động bị phạt đến 150 triệu đồng Toàn bộ điểm mới về hợp đồng lao động tại Bộ luật lao động 2019 Chức danh quản lý thị trường có thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra Đề xuất miễn lệ phí môn bài: Giảm chi phí cho doanh nghiệp và người dân TOP 8 điểm đáng chú ý nhất tại Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ.  6 chính sách về BHXH, BHYT sẽ tác động lớn đến người lao động từ năm 2020 Vì sao doanh nghiệp e ngại với bảo lãnh thông quan hàng xuất nhập khẩu? Bộ Tài chính đề xuất chưa xem xét việc giảm thuế nhập khẩu sữa Giảm lệ phí đăng ký doanh nghiệp từ 20/9/2019

Back to top