• Chúc mừng năm mới 2020
  • Chuc mung nam moi

Ngôn ngữ:

Thực hiện các quy định của pháp luật về người nước ngoài làm việc và tạm trú tại doanh nghiệp

Ngày đăng: 20/12/2019

Kính gửi: Lãnh đạo doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

Căn cứ Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 quy định về quản lý KCN và KKT; Quyết định 16/2014/QĐ-UBND ngày 19/5/2014 của UBND tỉnh Hà Nam ban hành quy định quản lý tạm trú trong doanh nghiệp đối với người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam và Quyết định 30/2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh Hà Nam sửa đổi, bổ sung một số điều quy định quản lý tạm trú theo Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND tỉnh ngày 19/5/2014.

Qua rà soát, một số doanh nghiệp trên địa bàn KCN đang sử dụng lao động nước ngoài không có giấy phép lao động (hoặc văn bản xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp GPLĐ), cũng như người nước ngoài tạm trú tại khu nhà lưu trú của doanh nghiệp chưa được xác nhận đủ điều kiện cho người nước ngoài tạm trú…. Để công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc, tạm trú tại doanh nghiệp, theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ tại doanh nghiệp nói chung và an toàn cho người lao động nước ngoài nói riêng, Ban quản lý các KCN tỉnh yêu cầu doanh nghiệp có sử dụng lao động nước ngoài nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

1. Rà soát người lao động nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp, nếu người lao động nước ngoài chưa được cấp GPLĐ hoặc văn bản xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp GPLĐ thì thực hiện thủ cấp GPLĐ hoặc văn bản xác nhận về Ban quản lý các KCN tỉnh theo quy định của pháp luật.

2. Không được cho người lao động nước ngoài tạm trú tại khu nhà lưu trú của doanh nghiệp khi khu nhà chưa được xác nhận đủ điều kiện tạm trú cho người lao động nước ngoài.

3. Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và các văn bản pháp luật liên quan đến người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

4. Nếu doanh nghiệp có nhu cầu cho người lao động nước ngoài tạm trú tại doanh nghiệp thì phải làm thủ tục xác nhận khu nhà lưu trú đủ điều kiện cho người nước lao động nước ngoài tạm trú gửi về Ban quản lý các KCN tỉnh để tổ chức thẩm định và xác nhận.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị doanh nghiệp liên hệ với Đ/c Minh - 0976.442.868 để được hướng dẫn thực hiện./.

Công văn số 2026/BQLKCN-DN ngày 19/12/2019

PHÒNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

 

Các tin khác

Về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong dịp Tết nguyên đán Canh Tý năm 2020 Báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư của các Nhà đầu tư trong các KCN tỉnh Hà Nam Báo cáo tình hình thực hiện dự án của các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh Hà Nam Báo cáo hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh năm 2019 Báo cáo kế hoạch thưởng Tết năm 2020 Báo cáo nhu cầu tuyển dụng lao động năm 2020 của doanh nghiệp Kết quả thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp, thu hút đầu tư và sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2019 Kết quả đầu tư xây dựng hạ tầng các KCN quý I năm 2019 Bí quyết để Hà Nam liên tục ở tốp 10 tỉnh dẫn đầu thu hút FDI KẾT QUẢ THU HÚT ĐẦU TƯ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Back to top