• Đẩy mạnh CCHC
  • Quyết tâm thực hiện NQ ĐH đảng các cấp
  • Đẩy mạnh học tập theo guong Bac
  • Học tập theo tấm gương Bác
  • Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam

Ngôn ngữ:

Tin ban quản lý (tin nóng)

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính Phủ quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chóng dịch Covid -19

Cập nhật: 30/03/2020

Kính gửi Giám đốc các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp tỉnh

[...]

Báo cáo tình hình lao động, việc làm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19

Cập nhật: 23/03/2020

Báo cáo tình hình lao động, việc làm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19

[...]

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020

Cập nhật: 20/03/2020

Kính gửi các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp tỉnh

[...]

Đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các KCN trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Cập nhật: 20/03/2020

Kính gứi các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp tỉnh

[...]

Lắp đặt máy cắt trung thế và bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ các Trạm điện

Cập nhật: 19/03/2020

Để hạn chế việc mất điện, nháy điện, điện áp sụt... không ảnh hưởng tới sản xuất của doanh nghiệp

[...]

Thống kê số liệu cơ sở thực phẩm

Cập nhật: 10/03/2020

Đề nghị các doanh nghiệp thực hiện báo cáo số liệu cơ sở thực phẩm tại doanh nghiệp và tạo điều kiện để Chi cục ATTP điều tra ATTP tại doanh nghiệp.

[...]

Triển khai giải pháp tăng cường XNK trong bối cảnh dịch Covid-19

Cập nhật: 09/03/2020

Triển khai giải pháp tăng cường XNK trong bối cảnh dịch Covid-19 và tiếp tục hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hoá qua lối mở Km3+4, phường Hải Yên, Tp Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

[...]

Rà soát, cập nhập thông tin liên quan về lao động nước ngoài

Cập nhật: 04/03/2020

muốn nhập cảnh vào Việt Nam

[...]

Triển khai giải pháp tăng cường xuất nhập khẩu trong bối cảnh dịch Covid-19

Cập nhật: 02/03/2020

Tiếp tục hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hoá qua lối mở Km3+4, phường Hải Yên-Tp Móng Cái-Quảng Ninh

[...]

Hướng dẫn cách ly đối với người về từ Hàn Quốc

Cập nhật: 28/02/2020

Phát hiện sớm những người có dấu hiệu sốt, ho, khó thở và những người đến từ hoặc đi qua khu vực Daegu và khu Bắc Gyeongsang (Hàn Quốc) để tổ chức cách ly y tế kịp thời.

[...]
Back to top