• ảnh banner 2
  • ảnh banner 1

Ngôn ngữ:

Tình hình thu hút vốn đầu tư 6 tháng đầu năm 2017

Ngày đăng: 14/08/2017

Trong 6 tháng đầu năm 2017, các KCN tỉnh đã thu hút được 09 dự án, trong đó có 07 dự án FDI và 02 dự án trong nước, điều chỉnh tăng vốn cho 10 dự án FDI và 04 dự án trong nước. Tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 68,58 triệu USD và 446,38 tỷ đồng.

Như vậy, hiện tại các KCN có 267 dự án đầu tư còn hiệu lực; trong đó có 164 dự án FDI với tổng vốn đăng ký là 2.045,67 triệu USD và 103 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký là 14.772,51 tỷ đồng.

Vốn đầu tư thực hiện của các doanh nghiệp 6 tháng đạt 664,83 tỷ đồng và 150,76 triệu USD. Như vậy, lũy kế đến tháng 6 năm 2017, vốn đầu tư đã thực hiện của các doanh nghiệp trong các KCN là 8.655,07 tỷ đồng (đạt 58,65% tổng vốn đăng ký) và 1.339,38 triệu USD (đạt 65,73% tổng vốn đăng ký). Đã có thêm 12 dự án hoàn thành đầu tư và đi vào hoạt động nâng tổng số dự án đi vào hoạt động lên thành 234 dự án, còn lại 33 dự án đang tiến hành đầu tư xây dựng. Dự kiến 6 tháng cuối năm có thêm 10-12 dự án đi vào hoạt động.

 

Các tin khác

Kết quả thu hút đầu tư và tình hình thực hiện vốn đầu tư của các doanh nghiệp KCN quý I năm 2019 LỄ KHÁNH THÀNH DỰ ÁN NHÀ MÁY OHTSUKA SANGYO VIỆT NAM MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG LỤT BÃO, HẠN CHẾ THIÊN TAI TẠI KCN ĐỒNG VĂN I, ĐỒNG VĂN II Tiếng hát công nhân Khu Công nghiệp Đồng Văn Công tác giải phóng mặt bằng KCN Đồng Văn III LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT, GIA CÔNG, LẮP RÁP BỘ LI HỢP ĐIỆN TỪ Giải quần vợt cúp Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Nam năm 2015

Back to top