• Đẩy mạnh CCHC
  • Quyết tâm thực hiện NQ ĐH đảng các cấp
  • Đẩy mạnh học tập theo guong Bac
  • Học tập theo tấm gương Bác
  • Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam

Ngôn ngữ:

Tuân thủ các quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng và tăng cường công tác đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng tại các KCN

Ngày đăng: 07/02/2020

Kính gửi:   

- Công ty kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp;

- Doanh nghiệp trong các khu công nghiệp.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban quản lý các KCN tỉnh được quy định theo Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 của UBND tỉnh Hà Nam.

Để thực hiện nghiêm công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng tại các KCN, tăng cường việc tuân thủ các quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng và công tác đảm bảo an toàn lao động, nhằm hạn chế tối đa sự cố gây mất an toàn lao động trong thi công xây dựng tại các KCN, Ban quản lý các KCN tỉnh yêu cầu:

1. Đối với các Công ty kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật, các quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng, an toàn lao động; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các doanh nghiệp thứ cấp, các nhà thầu thi công xây dựng trong khu công nghiệp do mình làm chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng, nâng cao nhận thức và thực hiện đúng các quy định trên.

- Phối hợp với các phòng chuyên môn của Ban quản lý các KCN, các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn các doanh nghiệp thứ cấp thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng. Cương quyết dừng thi công, dừng sử dụng máy móc, thiết bị khi Chủ đầu tư, Nhà thầu thi công chưa có các thủ tục pháp lý cũng như phát hiện vi phạm về an toàn lao động trong thi công xây dựng và báo cáo về Ban quản lý các KCN để có phương án xử lý.

2. Đối với các doanh nghiệp thứ cấp:

- Thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý có liên quan theo quy định của pháp luật trước khi tiến hành đầu tư xây dựng.

- Thực hiện đầy đủ các trách nhiệm về an toàn lao động và tuyệt đối tuân thủ các quy định kỹ thuật và pháp luật về an toàn trong thi công xây dựng công trình. Thường xuyên đôn đốc việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình theo quy định và kịp thời điều chỉnh, bổ sung các biện pháp này khi cần thiết. Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp thi công, biện pháp đảm bảo an toàn của nhà thầu thi công xây dựng.

- Chỉ đạo nhà thầu thi công xây dựng tổ chức thực hiện việc kiểm định an toàn đối với máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng công trình.

Ban quản lý các KCN đề nghị các chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng, các doanh nghiệp, các nhà thầu thi công thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung nêu trên.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc xin liên hệ về Phòng quản lý Quy hoạch xây dựng, Ban quản lý các KCN tỉnh (Số 209 đường Lê Hoàn, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam). Số điện thoại 0915.086.588 (đồng chí Hiếu - Trưởng phòng)

PHÒNG QUY HOẠCH XÂY DỰNG

Kèm theo Công văn số 59/BQLKCN-QHXD ngày 6/2/2020

Các tin khác

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020 Đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các KCN trên địa bàn tỉnh Hà Nam Lắp đặt máy cắt trung thế và bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ các Trạm điện Thực hiện các quy định về an toàn trong sản xuất, sử dụng các máy, thiết bị đặc thù công nghiệp có khả năng gây mất an toàn Thống kê số liệu cơ sở thực phẩm Triển khai giải pháp tăng cường XNK trong bối cảnh dịch Covid-19 Rà soát, cập nhập thông tin liên quan về lao động nước ngoài Triển khai giải pháp tăng cường xuất nhập khẩu trong bối cảnh dịch Covid-19 Thông báo hoạt động thông quan hàng hóa tại cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành, Lào Cai và tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn Báo cáo nhanh khó khăn, vướng mắc phát sinh của doanh nghiệp do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19)

Back to top