• ảnh banner 2
  • ảnh banner 1

Ngôn ngữ:

Văn bản pháp quy

idSố/kí hiệuNgày ban hànhTrích yếuTải về
1Quyết định số 16/QĐ-BQLKCN12/03/2017Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam Tải về
245/2013/NĐ-CP12/03/2017 Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động Tải về
Back to top